Blog > Komentarze do wpisu
Tahe Outdoors Patagonia Austral Expedition 2015 - part 11.

po polsku / in english

Wyprawa Tahe Outdoors Patagonia Austral Expedition 2015 w składzie Arek Mytko (kierownik wyprawy – Polska), Maurico Alarcon (Chile) i Alex Albarnoz (Chile) zakończyła się sukcesem.
Zespół wypłynął z miasta Punta Arenas by po 33 dniach dotrzeć do Puerto Natales na południu Patagonii w Chile, wytyczając nową drogę kajakową.
Na pięciusetkilometrowym odcinku spływu mieli dwie przenoski przez góry i doliny.
Opócz bardzo trudnej do nawigacji cieśniny Magellana, zespół pokonał skomplikowane kanały Jeronimo i Gallardo, zatokę Xaultegua oraz fiord Skyring i Obstruccion.
Podczas ponad miesięcznego spływu kajakarze tylko dwa razy mieli wiatr wiejący w plecy, w pozostałych przypadkach, oprócz kilkudniowego względnego spokoju, wiatr wiał w twarz lub z boku.
Ostatnie dwa tygodnie spływu to zimny front z południa, który przyniósł zimne powietrze, grad i śnieg oraz wiatry dochodzące do 100 km/h.
W tym okresie kajakarze bardzo wolno zdobywali kilometry, w większości czasu czekając na kamienistych plażach na uspokojenie wiatru. Ostatnie dni to głodówka i poszukiwanie jedzenia w lesie i morzu, które z uwagi na silne wiatry nie nadawało się do wędkowania.Obecnie zespół regeneruje się, a Arek (czyli ja) już w najbliższym czasie planuje kolejną wyprawę eksploracyjną w tym rejonie.
Tahe Outdoors Patagonia Austral Expedition 2015


Tahe Outdoors Patagonia Austral Expedition 2015


Tahe Outdoors Patagonia Austral Expedition 2015


Tahe Outdoors Patagonia Austral Expedition 2015


Tahe Outdoors Patagonia Austral Expedition 2015


Tahe Outdoors Patagonia Austral Expedition 2015


Tahe Outdoors Patagonia Austral Expedition 2015

Tahe Outdoors Patagonia Austral Expedition 2015, in the composition of Arek Mytko (expedition leader - Poland), Maurico Alarcon (Chile) and Alex Albarnoz (Chile) was a success.
The team sailed from Punta Arenas after 33 days to get to Puerto Natales in southern Patagonia in Chile, paving a new way kayaking.
On five hundred kilometers section of runoff had two portage through the mountains and valleys.
Apart form very difficult to navigate the Strait of Magellan, the team defeated the intricate channels Jeronimo and Gallardo, the bay and the fjord Xaultegua Skyring and Obstruccion.
While over-month trailing kayakers only twice had the tail wind, in other cases, apart from several days of relative calm, the wind was blowing in face or from the side.
The last two weeks of trailing there was a cold front from the south, which brought cold air, snow and hail and winds of up to 100 km/h.
During this period, kayakers slowly gained kilometers, most of the time waiting at the rocky beaches to calm the wind. The last days were nothing more than hunger and looking for food in the forest and the sea, which due to strong winds was not suitable for fishing.
Currently the team is regenerating, but Arek (its me) is already planning another exploratory expedition in the area in the nearest future.

czwartek, 28 stycznia 2016, antekwielki

Polecane wpisy

stat4u